Støtt oss

Hvorfor skal jeg gi?

"Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der er hans" (Salme 24.1). Vi er kalt til å være gode forvaltere av alt det Gud har gitt oss, og dette skal vi bruke til Guds ære og til beste for våre medmennesker.

Menighet er et samarbeidsprosjekt på alle måter, også økonomisk. Og selv om man kan være med uten å bidra med en eneste krone, er det hva medlemmene gir som avgjør hvor stor virksomheten kan være. For det å være menighet koster faktisk penger.

Vi vil derfor oppfordre og hjelpe deg til en god og regelmessig givertjeneste, der du med dine midler kan være med å støtte menighetens arbeid både lokalt og internasjonalt gjennom våre misjonsprosjekter.

"Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver" (2. Kor.9.7). I det samme bibelavsnittet oppfordres vi til å gi - ikke sparsomt, men med raushet - fordi "den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse" (2. Kor.9.6).

Hvordan kan jeg gi?

Det finnes flere måter du kan benytte for å gi til Metodistkirken i Kragerø og Bamble.

1. Ukeoffer og løskollekt

Du kan levere din gave i kirken når vi samler den inn i gudstjenesten. Ukeoffer er det som kommer i konvolutter, mens løskollekten er det som gis av kontanter.

2. Gaver med skattefradrag

Grensen for gaver med skattefradrag er kr 25.000 pr. år (2024). Det betyr at hver giver kan få inntil kr 5.500 i skattefradrag (22 %). Minstebeløpet for å komme inn under avtalen er kr 500 pr. år. Du velger selv beløpet du vil gi.

Har du ikke avtale om gaver med skattefradrag? Ønsker du å benytte deg av denne avtalen, er det noen formelle krav som må oppfylles. På denne siden finner du et skjema du må fylle ut for å inngå avtale om fast trekk på bankkonto. Det samme skjemaet kan også benyttes for å justere beløpet du allerede innbetaler.

3. Bankgiro

Gaver til menigheten kan også overføres direkte til vår bankkonto 2655 07 12376. (For å få skattefradrag på gaven, må du benytte deg av avtalen som er nevnt under punkt 2). Vi ber deg merke bankgiroen om hva gaven gjelder.

4. Vipps

vipps

Du kan også benytte VIPPS for gaver til menigheten. Da sender du beløpet til #535419.

Du kan også vippse gaver til misjonsprosjektet (#572891) eller til barne- og ungdomsarbeidet (#572892)

5. Misjonsprosjektet

Menigheten støtter arbeidet som drives gjennom Metodistkirkens Misjonsselskap i Zimbabwe, Liberia og Sierra Leone. Gaver kan gis i kirken, til bankkonto eller på Vipps (#572891). Husk å merke hva gaven gjelder!

Ta kontakt om du har spørsmål til noe av det vi har skrevet om.

Takk for din støtte til menighetens virksomhet!