For barn

For barn

De fleste søndagene som vi har gudstjeneste, er det også søndagsskole for barna. Barna deltar i første del av gudstjenesten før de går til egen samling. Vi benytter undervisningsopplegget "Sprell levende" fra Søndagsskolen i Norge.

Konfirmasjon