Historie

Menigheten i Kragerø ble stiftet 9.  mai 1873 i et hus i Lille Kirkebukt som da tilhørte smedmester E.G. Irgens.

Da menigheten holdt til i et lite kapellokale ved bunnen av steintrappene til Jøransberg ble det i 1886 kjøpt en sentral tomt med sikte på å bygge kirke.

Etter den store bybrannen 14. juni 1886, var det bestemmelser som sa at kirken måtte bygges i murstein. På høsten dette året ble grunnarbeidene til kirken satt i gang og grunnsteinen ble nedlagt 14. januar 1887. Tegningene ble utarbeidet av pastor Johannes Arbo Wiel, som på den tiden var ansatt i Skien metodistkirke, som han også tegnet. Som byggmester fungerte G. Gustafsen fra Horten. Murerarbeidet ble utført av lokal murer, Peder Martinsen.

Innvielsen fant sted 28. august 1887 under en gudstjeneste. Omtrent 500 mennesker overvar innvielsen. Pastor Johnsen forrettet, bistått av pastorene L. Jensen, G. Smedstad og S. Haave. Førstnevntes tekst denne gangen var fra Lukas 19:46: «Mitt hus skal være et bedehus».

Tomt og inventar kostet ca. kr 15.300,-.

Den nyeste delen av kirken sto ferdig i 1974.

154361_396362_1544f1bb1b

Dette er fra den spede begynnelse til utvidelsen av metodistkirken i 1938. Ny trapp til sakristi og kjøkken, utsprengning for senere kjøkken. Fra venstre: leiehjelp gråsteinsmyrer martin johannessen, dugnadsgjeng: daniel hansen, julius ebbesen og pastor andreas myhre (ansatt 1937-1941).