Gudstjeneste

Gudstjeneste

Det naturlige samlingspunktet for menigheten er gudstjenesten. Vi feirer oftest gudstjenesten hver annen søndag kl. 11, men har innimellom møtepunkt på andre tidspunkt. Se kalenderen for mer informasjon. 

Metodistkirkens gudstjenester er åpne for alle og for alle generasjoner. De har en enkel liturgi, og varierer med tradisjonelle salmer så vel som nyere lovsanger.  

Enkelte søndager har vi «Ung gudstjeneste». Dette er en samling for alle generasjoner, og her er det gjerne de unge som leder og bidrar.  

Markusvandring

Markusvandring

Hver annen og fjerde mandag i måneden samles vi til bibel- og samtalegruppa «Markusvandring». Navnet kommer av at de for tiden fokuserer på Markusevangeliet. Dette er en åpen gruppe som du kan stikke innom når du har mulighet. 

Kontaktperson er Håkon Nordal 

Bønn

Bønn

Hver onsdag og fredag er det bønnemøte i kirken. I tillegg er det felles bønnemøte for alle byens menigheter i vår kirke første mandag i måneden. 

Alle er velkomne til å delta på bønnemøtene. Vi tror at bønn er en viktig del av både menighetens og den enkeltes liv. Ta gjerne kontakt med oss om du har behov du ønsker vi skal be for! 

Barn og unge

Barn og unge

De fleste søndagene som vi har gudstjeneste, er det også søndagsskole. Barna deltar i første del av gudstjenesten før de går til egen samling. 

Vi følger opplegget «Sprell levende» fra Søndagsskolen Norge.