Sommergudstjeneste i Frikirken (Felles tilbud for byens menigheter)