Sommergudstjeneste i Baptistkirken (Felles tilbud for byens menigheter)